Danh mục Bđs - Hồ sơ pháp lý quy hoạch


I. Bản đồ quy hoạch các huyện tỉnh L4âm Đồng

  1. TP. Bảo Lộc:

a. Bản đồ kế hoạch sử đất năm 2021 bảo lộc:

file bản đồ: tải tại đây

b. Bảng quy hoạch đến năm 2030: chưa có thông tin

  1. Huyện Bảo Lâm:

a. Bản đồ kế hoạch sử đất năm 2021 bảo lộc: file bản đồ: tải tại đây

b. Bảng quy hoạch đến năm 2030: chưa có thông tin: Tải tại đây

II. Cập nhật các văn bản quy hoạch và luật đất đai

  1. Luật đất đai- Nghị định - thông tư

  1. Văn bản đơn xin cấp đất