Bảng báo giá

Tư vấn xử lý nước

Quy trình phần tích nguồn nước:

  1. Lấy mẫu nước thủy cục

  2. Kiểm tra phân tích hữu cơ, PH, sắt(fe2+, fe3+), mangan, canxi...

  3. Kết luận để chọn vật liệu đổ cột lọc và công suất lọc...

bảo hành máy lọc nước

sửa máy lọc nước khu vực Bảo Lộc

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Thành

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Thanh

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Tiến

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Châu

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Nam

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Đức

sửa máy lọc nước khu vực Lộc Ngãi

sửa máy lọc nước khu vực Đại Lào

sửa máy lọc nước khu vực Tân Lạc

sửa máy lọc nước khu vực Bảo Lâm